23 Mayıs 2019 Perşembe    
 

EĞİTİMLERİMİZ

KPSS - ÖĞRETMENLİK
KPSS-B MEMURLUK
KPSS-A (ALAN)
DGS
YABANCI DİL (YDS)
ADLİ-İDARİ HAKİMLİK

İZMİT YEDİİKLİM

SINAV TAKVİMİ
SINAV SONUÇLARI
ETÜT PROGRAMI
İNSAN KAYNAKLARI
FOTOĞRAF GALERİSİ
REHBERLİK - DGS
DERS NOTLARI
REHBERLİK - MEMURLUK
REHBERLİK - ÖĞRETMENLİK
 

BAŞARILARIMIZ

ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YORUMLARI
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2016 ŞUBAT ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2016 DGS KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2015 DGS KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2015 EYLÜL ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2014 EYLÜL VE 2015 ŞUBAT ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2013 ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2013 YILI P10 SIRALI LİSTEMİZ
2013 YILI P121 SIRALI LİSTEMİZ
 
Atanan öğretmen göreve ne zaman başlar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre atanan memurlar göreve ne zaman başlar, memur 15 gün içinde başka bir kuruma atanabilir mi, aday memurlukta nelere dikkat edilmeli? Bu soruların cevabını memurhaber.com yazarı Bünyamin Esen veriyor.

Okurumuz Necip YILMAZ soruyor: “Siirt- Pervari’ye öğretmen olarak atandım. Kaç gün içerisinde göreve başlamam gerekir. Bir de ayın 15’ini geçtiğinden maaşımı alabilecek miyim? Dikkat etmem gereken özel bir şey var mıdır?” Sayın okurumuz, nerede ikamet ettiğiniz belirtmemişsiniz. İkamet ettiğiniz yer göreve başlamanız gereken süreyi belirliyor.


Devlet memurluğuna atamalar ile ilgili çokça soru geldiği için ayrıntılı olarak tüm okurlarımızın bilgileneceği şekilde cevaplayalım.

15 Günlük Süre Başka Yere Atananlar İçindir

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 nci maddesine göre ilk defa devlet memurluğuna atanan kişiler;


- Oturdukları yerdeki görevlere atanmışlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,


- Başka yerdeki görevlere atanmışlar ise, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.


15 günlük süre atama emrinizin size 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmesinden sonra başlayacaktır. Bu tebligat postacı tarafından tebligat imzalatılar yapılabileceği gibi, Kanunda olan diğer şekillerde (kapıya tebligat yapıştırma, muhtara tebligat bırakma, hanede sürekli ikamet edene tebligat bırakma vs.) şekillerde de yapılabilir.
İlk Ayın 15’inde Maaş Alacaksınız


Devlet memurları maaşınızı her aypeşin olarak (çalışmadan önce) alır. İşçiler ise bir aylık çalışma süreleri dolduktan sonra maaş alırlar.

Maaşınız atandığınız kuruma gidip göreve başladığınız gün itibariyle işlemeye başlayacak. O günden itibaren ayın 14’üne kadarki sürenin maaşını kıst maaş olarak alacaksınız.


Devlet memuru olarak atandığınızdan ötürü ilk ayın 15’i itibariyle bir sonraki ayın maaşını hak edeceksiniz. Göreve başlamanızdan itibaren bulunduğunuz ilin Defterdarlığı yada Mal Müdürlüğü maaşınızı avans olarak kıst maaş şeklinde tediye edebilir. Bu maaşı avans şeklinde hemen almanızın önünde bir yasal engel yok. Ancak genelde kıst maaşlar ilk ayın 15’indeki maaş ile birlikte ödenir.


Bir Yıllık Sürede Aday Memursunuz


İlk defa memurluğuna başladığınızdan ötürü bir yıllık sürede “aday memur” statüsünde olacaksınız. Bu sürede hazırlayıcı ve temel eğitim alacaksınız. Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Yapılan sınavlarda başarılı olan ve adaylık sürecini tamamlayan memurlar 657 sayılı Kanuna göre asil memur olarak göreve atanır.


Belirtelim ki devlet memurluğuna bir kez giriş yapılır. Yani başka bir kuruma geçmek isterseniz atamanız kurumlar arası atama şeklinde olur, tekrardan aday memur olmazsınız.


Herhangi bir sınıfta aday memur olarak göreve başlayanlar 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.


Aday Memurlukta Nelere Dikkat Etmeli?


Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.


Her ne kadar devlet memurluğu ile ilgili hak ve yükümlülükleriniz göreve başladığınız gün itibari ile başlasa da aday memurluk asil memurluktan farklı, daha düşük güvenceli bir statüdür. Adaylık süresince hal ve davranışlarınız ile vazifeye bağlılığınız özel bir önem arzetmektedir.


Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.


Bünyamin ESEN / Memurhaber.com

 
Yediiklim Dersaneleri 2019 © - Sitemizde yayınlanan içerik ve görsellerin izinsiz kullanımı yasaktır.