17 Ocak 2017 Salı    
 

ALT BAŞLIKLAR

KPSS - ÖĞRETMENLİK
KPSS-A (ALAN)
KPSS-B MEMURLUK
KPSS-B LİSANS
DGS

EĞİTİMLERİMİZ

KPSS - ÖĞRETMENLİK
KPSS-A (ALAN)
KPSS-B MEMURLUK
KPSS-B LİSANS
DGS

BAŞARILARIMIZ

2016 ŞUBAT ATAMALARI
2015 EYLÜL ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2015 DGS KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2014 YILI ATANANLAR
2014 EYLÜL VE 2015 ŞUBAT ATAMA LİSTESİ
2013 ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2013 YILI P10 SIRALI LİSTEMİZ
2013 YILI P121 SIRALI LİSTEMİZ
2012 YILI ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2011 YILI ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2010 YILI ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
 
KPSS-B LİSANS

B grubu kadrolar, 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, A kadrolarında belirtilen meslekler dışında ki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro B kadrosudur.


Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar B kadrolarıdır.


4 yıllık lisans mezunu olarak B kadrolarına aday olacak kişiler KPSS – 1 sınavına katılacaklar ve bu sınavda Cumartesi sabah oturumundaki 120 sorudan oluşan Genel Yetenek – Genel Kültür testlerini cevaplayacaklardır. Sınav sonrası B kadrolara atama için kullanacakları puan türü KPSS P3 puan türüdür.


Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS – 1`e girmektedir. Buna  göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların genellikle Yabancı Dil ve ya Pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve A kadro olarak adlandırılan bazı müfettiş, uman, kontrolör ve denetmen yardımcılıklarına mühendislik ve hatta başka fakülte mezunlarının da başvurusu sınırlıda olsa kabul edilmektedir. A kadro türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen mühendislik ve hatta başka fakülte mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak Yabancı Dil sınavına ve gerekli görülmesi durumunda Pazar günü yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da katılmaları gerekebilir.


Genel itibariyle A grubu kadrolara İİBF, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme Fakülteleri ile bu fakültelere denk fakültelerden mezun olanlar aday olurlar. Ancak bazı kurumlar bazı A kadrolar için bu fakültelerin dışında başka fakülte ve bölümlerden mezun olmak şartını ararlar. Örnek olarak şunları belirtebiliriz.

 

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Ziraat mühendisi, Veteriner hekim
 • Sağlık Bakanlığı; Tabip, Eczacı, Diş hekimi
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; İnşaat mühendisliği, Makine mühendisliği, Mimar
 • İller Bankası; ; İnşaat mühendisliği, Makine mühendisliği, Mimar
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; Mühendis, Mimar
 • Devlet Planlama Teşkilatı; Sosyolog, Kimyager, Eczacı, Mühendis
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kütüphaneci, Sosyolog, Arkeolog, Turizmci
 • Türkiye İstatistik Kurumu; İstatistikçi, Fizikçi, Matematikçi
 • Çevre ve Orman Bakanlığı; Orman ve Çevre mühendisleri, Kimyager
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı; Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; İstatistikçi, Sosyolog, Psikolog, Felsefeci
 • Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü; sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi


Ortaöğretim ve önlisans mezunlarının B kadro adayı olarak katılacakları sınav KPSS – 2`dir. Bu sınav tek oturum olup içeriği Genel Yetenek – Genel Kültür testlerinden oluşmaktadır.


Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan lisans mezunları  KPSS – 1`den aldıkları KPSS P3 puan türüyle tercihlerini yaparken ortaöğretim ve önlisans mezunları KPSS – 2`den almış oldukları puanlarla tercih yapmaktadırlar.


B grubu kadrolara başvurabilmek için yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Yayımlanan kadrolarda her adaya 15 ile 30 tercih hakkı tanınmaktadır. Adayların başvurusu incelenip kendisi ile birlikte o kadroya aday olmuş kişilerin puanları sıralamaya konulduğunda; sıralaması, alınacak kişi sayısının içinde kalıyorsa ataması gerçekleşmektedir.  

 
Yediiklim Dersaneleri 2017 © - Sitemizde yayınlanan içerik ve görsellerin izinsiz kullanımı yasaktır.  
Tasarım ve Programlama: Ömer Avcı