23 Nisan 2019 Salı    
 

EĞİTİMLERİMİZ

KPSS - ÖĞRETMENLİK
KPSS-B MEMURLUK
KPSS-A (ALAN)
DGS
YABANCI DİL (YDS)
ADLİ-İDARİ HAKİMLİK

İZMİT YEDİİKLİM

SINAV TAKVİMİ
SINAV SONUÇLARI
ETÜT PROGRAMI
İNSAN KAYNAKLARI
FOTOĞRAF GALERİSİ
REHBERLİK - DGS
DERS NOTLARI
REHBERLİK - MEMURLUK
REHBERLİK - ÖĞRETMENLİK
 

BAŞARILARIMIZ

ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YORUMLARI
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2016 ŞUBAT ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2016 DGS KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2015 DGS KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2015 EYLÜL ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2014 EYLÜL VE 2015 ŞUBAT ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2013 ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2013 YILI P10 SIRALI LİSTEMİZ
2013 YILI P121 SIRALI LİSTEMİZ
 
Öğretmen Adaylarına İlk Atama Tercihlerinde Taktikler!

Milli EğitimBakanlığı Öğretmen atama kılavuzunu yayımladı. Buna göreöğretmen adaylarınbaşvuruları 29 Ocak-4 Şubat  tarihleriarasında yapılacaktır. Süre çok kısıtlı olduğu için adayların daha çok dikkatli tercih yapmalarıgerekir.Tüm adayların elbette en önemli hedefi öncelikle atanmaktır.Özellikle öğretmenlerinalanlarına görekadro dağılımı ve adayların puanlarına göre bulundukları sıra atanmada hayati öneme haizdir. Adaylar bu durumlarını mutlaka dikkate alacaklardır. Bizim sürekli şahit olduğumuz bir durum, öğretmenatanmadan önce neresi olursa olsun çalışırım diyor. Atandıktan sonra atandığı okuldanbir an önce nasıl kurtulurum planlarını yapıyor. Bunun için atanmanız kadar atandığınız ilde, okulda çok önemelidir. 

Neticede öğretmenlerin atandıkları yer hayatlarına yön verecektir. Geleceğe dönük plan veprogram yapmalarını sağlayacaktır. Bunu için hayatlarında yapacakları doğru tercihler için şimdiden doğru planlamalarla mümkün olacaktır. Burada atanacakları il, ilçe veya okulönemlidir. Okulun zorunlu hizmete girip girmediği, zorunlu hizmet süresi ve hizmetpuanına bakılmalıdır. Öğretmenler atandıkları okullarda en az üç yıl (eş sağlık ve olağanüstü hallere bağlı özür durumu hariç) gibi uzun bir süre çalışmak zorunda olduklarının bilincinde olmalıdır. Yine tercih ettikleri okullarda kaç yıl zorunlu hizmete tabi oldukları ile ilgili bilgi sahibi olmalarında da fayda vardır. İlk defa atanan her öğretmenzorunlu hizmet alanlarında çalışmak mecburiyetindedir. Zorunlu hizmet; ya ilk atama ile başlar ya da üç yıl sonra rotasyon ile başlar.

 

Peki zorunlu hizmet nedir? Zorunlu hizmet bazı illerin bazı okulların da 3 ila 7 yıl arasında değişen sürelerde çalışma zorunluluğunu ifade eder. Zorunlu çalışma alanıkapsamına Ankara'nın Evren ilçesinden bir okul girebileceği gibi Şırnak'ın Güroymak ilçesindeki bir okulda girebilir. Ankara'nın 1. Bölge olması veya Şırnak'ın 3. Bölge olması bir şey değiştirmiyor. Bunun için tüm bölgelerin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiokullar zorunlu hizmet alanı dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiokullar ise zorunluhizmet alanı kapsamındadır. Hizmet puanı nedir? Öğretmenler çalıştıkları illerin bulundukları bölge ve okullarınbulunduğu alanlara göre verilen puandır. Bu puanlar öğretmenlerin mesleki hayatıboyunca atama ve yer değiştirmelerinde esas alınmaktadır. 

 

Örneğin birici hizmet bölgesinde bulunan Antalya'nın birincihizmet alanına giren bir okuldaçalışan bir öğretmen her yıl için 10 puan alırken, üçüncü hizmetbölgesinde bulunan Muş'un altıncı hizmet alanındaki bir okulda çalışan öğretmen 30 puan almaktadır. Hizmetpuanı yer değiştirmelerde son derece önemlidir. Atamalarda esas alınmaktadır. Üçüncühizmet bölgesinin altıncı hizmet alanına atanan bir öğretmen, 3 yılda hem 90 hizmetpuanını almakta hem de zorunlu hizmetini tamamlayabilmektedir. Birinci hizmet alanınaatanan bir öğretmen3 yıl sonra her halükarda ya bulunduğu ilde zorunlu hizmetkapsamındaki bir okula ya da başka bir ildeki zorunlu hizmet kapsamındaki bir okulagönderilmektedir. Başvurularda bu tür durumların da dikkate almasında yarar vardır.Özellikle puanı yüksek olan adaylar bu avantajlarını iyikullanmalıdırlar


-Geçmiş Yıllara Ait Atama Puanları Tıklayınız
 
Yediiklim Dersaneleri 2019 © - Sitemizde yayınlanan içerik ve görsellerin izinsiz kullanımı yasaktır.