23 Mayıs 2019 Perşembe    
 

EĞİTİMLERİMİZ

KPSS - ÖĞRETMENLİK
KPSS-B MEMURLUK
KPSS-A (ALAN)
DGS
YABANCI DİL (YDS)
ADLİ-İDARİ HAKİMLİK

İZMİT YEDİİKLİM

SINAV TAKVİMİ
SINAV SONUÇLARI
ETÜT PROGRAMI
İNSAN KAYNAKLARI
FOTOĞRAF GALERİSİ
REHBERLİK - DGS
DERS NOTLARI
REHBERLİK - MEMURLUK
REHBERLİK - ÖĞRETMENLİK
 

BAŞARILARIMIZ

ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YORUMLARI
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2016 ŞUBAT ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2016 DGS KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2015 DGS KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2015 EYLÜL ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2014 EYLÜL VE 2015 ŞUBAT ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2013 ATANAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2013 YILI P10 SIRALI LİSTEMİZ
2013 YILI P121 SIRALI LİSTEMİZ
 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Orjinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR
Bankamız teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Koruma ve
Güvenlik Görevlisi alınacaktır.
1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
- Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olmak (Lisans
mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir),
- 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 60 ve üzerinde
KPSSP93 puanı almış olmak,
- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (01 Aralık 1984 ve
daha sonra doğmuş olmak. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz),
- Görevin özelliği dolayısıyla en az 175 cm. boyunda olmak (Uygulamalı beden
eğitimi sınavı öncesi adayların boyları ölçülecektir),
- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,
- Koruma ve Güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh
sağlığına sahip olmak (Başarılı olan adayların bu hususu, işe giriş sırasında renk körlüğü
dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını
belirtir Sağlık Kurulu Raporu ile tevsik etmeleri istenecektir),
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları
taşımak.
2- SINAVLAR
Koşulları taşıyan adaylar KPSSP93 puanı en yüksek adaydan başlayarak
sıralanacak ve ilk 300 aday (300. adayla aynı puanı alan adaylar dahil) uygulamalı beden
eğitimi sınavına, bu sınavda başarı gösteren ilk 150 aday Ankara’da mülakata tabi
tutulacaktır.
Adaylara uygulamalı beden eğitimi sınavında kol, diz, mekik ve şınav çekme
hareketleri yaptırılacaktır.
3- MÜLAKAT
Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği; analitik
düşünme ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna
kabiliyeti ve inandırıcılık; güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi; mesleğin gerektirdiği
konulara hakimiyet yönünden komisyon üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden ayrı
ayrı değerlendirilecektir. Mülakatın değerlendirme kriterlerinden biri olan mesleğin
gerektirdiği konulara hakimiyet kriterinin ağırlığı %50 diğerlerinin ağırlığı %10 olacaktır.
Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin altındaki adaylar başarısız sayılırlar.
Adayların başarı puanları KPSSP93 puanı ile mülakat puanlarının ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve başarılı adaylar mülakat öncesinde alınacak birim tercihleri dikkate alınarak atanacaklardır.
4- BAŞVURU
Başvuru Tarihleri ve Şekli
Adaylar başvurularını 17 Kasım 2014 tarihinden 01 Aralık 2014 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfası üzerinden, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır.
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
- Diploma
- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Silahlı)
- Askerlik terhis belgesi (Erkek adaylar için)
- Fotoğraf
SINAVLARA İLİŞKİN DUYURULAR:
Uygulamalı beden eğitimi sınavına ve mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçları Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan edilecektir.
ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

 
Yediiklim Dersaneleri 2019 © - Sitemizde yayınlanan içerik ve görsellerin izinsiz kullanımı yasaktır.